LABORATORİYA

  • Yeni xammal ehtiyatlarının araşdırılması və istifadəyə yararlı olmasının təsdiqi.
  • Müəssisəyə alınan xammalın kefiyyətinin yoxlanılması və istehsalatda istifadə edilib-edilməyəcəyinə rəy verilməsi.
  • Standartlara uyğun beton dizaynlarının hazırlanması və müştərilərin istəklərinə uyğun xüsusi dizaynların hazırlanması.
  • İstehsal prosesinə nəzarət edilməsi və istehsal olunan betonlardan gündəlik nümunə götürülərək laboratoriyada sınaqdan keçirilməsi.
  • BETON İSTEHSALINDA
    ƏN YÜKSƏK KEYFİYYƏT